ออกแบบเครื่องประดับ

เมื่อเลือกอัญมณีได้แล้ว ในส่วนตัวเรือนทางศูนย์ให้บริการจัดทำตัวเรือนอัญมณีอาจเป็นแหวน จี้ สร้อยข้อมือ หรืออื่น ๆ ซึ่งการใช้อัญมณีนี้จะมีข้อกำหนดบางอย่างเฉพาะ เช่น สี ขนาด น้ำหนัก ผิวอัญมณีต้องสัมผัสผู้สวมใส่ ต้องออกแบบตัวเรือน ให้เหมาะกับอัญมณีนั้น ๆ ทำแม่พิมพ์เฉพาะ โดยช่างมืออาชีพประสบการณ์สูงของทางศูนย์ ชิ้นงานสำเร็จที่ได้ มีคุณภาพ สวยงามประณีต

การส่งมอบอัญมณี เจ้าชะตาจะได้รับอัญมณีพร้อมเอกสารคำเบิกฤกษ์อัญมณีเม็ดนั้น ๆ ซึ่งจัดทำเฉพาะจำนวน 1 เล่ม เอกสารจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์คำนวณดวงชะตา อัญมณีที่ใช้ ระยะเวลาสวมใส่ ขั้นตอนวิธีการเบิกฤกษ์ พิธีการ การใช้ การดูแลรักษาอัญมณีโดยละเอียด

ตัวอย่าง

ตัวอย่างชิ้นงานของลูกค้า แต่ละชิ้นออกแบบตัวเรือนเฉพาะเหมาะสมกับอัญมณี และผู้สวมใส่